Vol227女神王雨纯普吉岛旅拍吊带内衣配吊带蕾丝袜撩人诱惑写真73P王雨纯花漾

Vol227女神王雨纯普吉岛旅拍吊带内衣配吊带蕾丝袜撩人诱惑写真73P王雨纯花漾

 [57]从飞扬下行,足外踝上三寸筋骨之间,附阳穴也。<4>再用白布在外缠裹毕,更用扶手板,长二尺余,宽三、四寸,两头   穿绳,悬空挂起,令病人俯伏于上,不使其肩骨下垂。

视其下唇内,必生小白疮;或耳之前后,结小核如串珠者是也。[10]从上廉穴上行一寸,锐肉之端,按之肉起,手三里穴也。

 [7]其别支从颊上颌抵鼻,至目内眦,以交于足太阳经。[1]地阁骨,即两牙车相交之骨,又名颏,俗名下巴骨,上载齿牙。

前谷主治癫□疾,颈项肩臂痛难堪,更能兼治产无乳,小海喉龈肿痛痊。[3]从大都过核骨后,太白穴也。

[14]从府舍上行三寸,去腹中行,亦旁开三寸半,腹结穴也。  针三分,留七呼,灸三壮。

始发之时,自上而下者顺,自下而上者逆;渐来可治,顿发难医。<1>先以手法轻轻搓摩,令其骨合筋舒   <2>洗以海桐皮、八仙逍遥等汤,   <4>内服舒筋定痛之剂,及健步虎潜丸、补筋丸。

Leave a Reply